Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 04.02.2018

1. Rekisterinpitäjä

ET Cheylo Ay

Aureentie 175, 39700 Parkano

Y-26576921

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

ET Cheylo Ay

Timo Seilo

0500 233 333

3. Rekisterin nimi

Chez S'Elina:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Chez S'Elina:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, sekä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Chez S'Elina:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Chez S'Elina verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.